Hotline:

+88 01955 544 925
+88 01955 529 893

Savlon Handwash Aloe Vera (500 ml)

৳ 150
500 ml

Savlon Handwash Aloe Vera (300 ml)

৳ 100
300 ml

Savlon Iris Herbal Handwash (500 ml)

৳ 200
500 ml

Savlon Lavender Herbal Handwash (500 ml)

৳ 200
500 ml

Savlon Hand Rub (250 ml)

৳ 140
250 ml

Savlon Marigold Herbal Handwash (500 ml)

৳ 200
500 ml

Savlon Iris Herbal Handwash (200 ml)

৳ 60
200 ml

Mr. Magic Handwash Refill (9 gm)

৳ 25
9 mg

Mr. Magic Handwash Combo Pack (1 pc)

৳ 65
1 pcs

Dettol PH Balanced Handwash (200 ml)

৳ 100
200 ml