23%

Memory Special Rice Flour (1 kg)

৳ 62 ৳ 80
1 kg
23%

Haiko Chui Pitha 300 gm

৳ 46 ৳ 60
300 gm
10%

Chinigura Aromatic Rice (1 kg)

৳ 112 ৳ 125
1 kg
9%

Pran Chinigura Sugandhi Pulao Rice (2 kg)

৳ 224 ৳ 247
2 kg
8%

Aarong Chinigura (1 kg)

৳ 116 ৳ 125
1 kg
8%

Aarong Kalijira (1 kg)

৳ 116 ৳ 125
1 kg
7%

Aarong Kalijira (2 kg)

৳ 229 ৳ 245
2 kg
6%

Pran Chinigura Rice (5 kg)

৳ 561 ৳ 595
5 kg
6%

Aarong Kalijira Rice (5 kg)

৳ 556 ৳ 590
5 kg
5%

Sagor Rice (1 kg)

৳ 65 ৳ 68
1 kg
4%

Siddha Katari Bhog Rice (1 kg)

৳ 59 ৳ 62
1 kg
4%

Shuddhy Miniket Rice (1 kg)

৳ 58 ৳ 60
1 kg
4%

Nazirshail Rice (1 kg)

৳ 64 ৳ 67
1 kg
4%

Pran Miniket Rice (5 kg)

৳ 370 ৳ 385
5 kg
3%

Sathi Miniket Rice (1 kg)

৳ 65 ৳ 67
1 kg
3%

BD Chinigura Aromatic Rice (1000 gm)

৳ 126 ৳ 130
1000 gm
2%

Chashi Aromatic Chinigura Rice (5 kg)

৳ 586 ৳ 600
5 kg
1%

Aarong Nazirshail Rice (5 kg)

৳ 426 ৳ 430
5 kg
1%

Aarong Miniket Rice (5 kg)

৳ 381 ৳ 385
5 kg
1%

Aarong Katarivhog Rice (5 kg)

৳ 589 ৳ 595
5 kg

Miniket Rice [Imported] - (1 kg)

৳ 68
1 kg

Aatash Rice (1 kg)

৳ 55
1 kg

Pran Bangla Mati Premium Rice (5 kg)

৳ 410
5 kg

BD Chinigura Aromatic Rice (2 kg)

৳ 240
2 kg

Aarong Nazirshail Rice (20 kg)

৳ 1556
20 kg

Aarong Miniket Rice (20 kg)

৳ 1505
20 kg

Paizam Rice (50 kg)

৳ 2750
50 kg

Sobarna Rice (50 kg)

৳ 3300
50 kg

Pran Nazirshail Rice (20 kg)

৳ 1415
20 kg