Hotline:

+88 01955 544 925
+88 01955 529 893

Refined Sugar 1 kg

Tk. 85
1 kg

Deshi Akher Sugar (1 kg)

Tk. 85
1 kg

Red Sugar (1 kg)

Tk. 85
1 kg

Teer Sugar (1 kg)

Tk. 84
1 kg

ACI Pure Salt Table Jar (135gm)

Tk. 15
135 gm

Haiko Bit Salt Powder (80 gm)

Tk. 35
80 gm

Haiko Bit Salt Powder (50 gm)

Tk. 25
50 gm

Fresh Super Premium Salt (1 kg)

Tk. 32
1 kg